Modelarstwo kartonowe

Modelarstwo kartonowe

Modelarstwo kartonowe

Modelarstwo kartonowe odznacza się tym, torby.pro – torby bawełniane że budowane miniatury są po prostu robione z kartonu jako materiału głównego. Do tego dochodzi również brystol a także tektura i wszelkie dodatkowe pochodne papieru standardowego, które za budulec służą bardzo często. Jest to na tyle szeroko zróżnicowany podział w obrębie tej kategorii modelarstwa, że można mówić o wielorakich cechach szczególnych wyróżniających tworzone miniatury. Modelarstwo kartonowe jest tak samo szeroko rozpowszechnione jak modelarstwo redukcyjne.

kardiolog piła
– autor artykułu